Η διαΝΕΟσις δημοσιοποίησε σήμερα την έρευνα της για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα περιλαμβάνοντας σε ένα κεφάλαιο και τις επιπτώσεις στον τουρισμό.

8

Όπως αναφέρεται σχετικά στην έρευνα, η εξάρτηση του τουρισμού από τις κλιματικές συνθήκες τον καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι επικρατούσες κλιματικές συνθήκες επηρεάζουν τα είδη τουρισμού που εξαρτώνται άμεσα από εξωτερικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, οι κλιματικές συνθήκες διαμορφώνουν και τον βαθμό επισκεψιμότητας μίας τουριστικής περιοχής. Ως εκ τούτου, η κλιματική αλλαγή δύναται να επηρεάσει σε κάποιες περιπτώσεις αρνητικά μια περιοχή, αν και υπάρχουν και εκτιμήσεις για θετικές επιδράσεις που, όμως, υπολείπονται εν γένει από τις αντίστοιχες αρνητικές.

Το κλίμα, ουσιαστικά οι επικρατούσες κλιματικές συνθήκες, αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για τη βιωσιμότητα τουριστικών περιοχών, ως προς τη μεταβλητότητα που το διακρίνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο χωρικό αντίκτυπο του τομέα, στην ποιότητα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και κατ’ επέκταση στη ζήτηση αυτού.

Μη βιώσιμη η λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων

Ακραίο παράδειγμα αποτελεί αυτό του χιονοδρομικού τουρισμού στη χώρα μας, όπου μια μεταβολή της θερμοκρασίας των χειμερινών μηνών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ήδη μικρής χιονοδρομικής περιόδου, καθιστώντας μη βιώσιμη τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων. Ακόμα και όσον αφορά τη θερινή τουριστική περίοδο, στην οποία στηρίζεται ως επί το πλείστον ο τουριστικός τομέας στη χώρα μας, η αύξηση της θερμοκρασίας ή/και η συχνότερη εμφάνιση καυσώνων εκτιμάται ότι θα υποβαθμίσουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Παρά ταύτα, μια θετική επίδραση που μπορεί να προκύψει είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (της θερινής) η οποία σίγουρα θα επηρεάσει με τη σειρά της την προσφορά στον τουρισμό, αλλά και τη ζήτηση.

Σε άλλα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, αναφέρεται ότι όλη η επικράτεια θα έχει περισσότερες τροπικές νύχτες, αλλά το φαινόμενο θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά παράλια, τα Ιόνια Νησιά, τη Δ. Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία.

Στις επιπτώσεις περιλαμβάνονται η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, η αλλοίωση του τοπίου λόγω της αύξησης της στάθμης της θάλασσας, η διατάραξη της βιοποικιλότητας και τα αυξημένα έξοδα των τουριστικών επιχειρήσεων για ψύξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αν ισχύσει το δυσμενές σενάριο, στις 52 από τις 91 τουριστικές περιοχές που μελετήθηκαν η αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι τα μέσα του αιώνα θα ξεπεράσει τους 2,5 ℃ σε σχέση με την περίοδο 1971- 2000.