Η εγχώρια τουριστική δαπάνη, για ταξίδια με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση, ανήλθε πέρυσι σε 1,4 δισ. ευρώ, όταν για το 2019 ήταν 1,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,9%.

14

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η μελέτη «H συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία» που δημοσιοποίησε το ΙΝΣΕΤΕ επισημαίνοντας ότι το 2008, η αντίστοιχη δαπάνη ήταν  3,87 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά την περίοδο 2008-2020, η δαπάνη του εγχώριου τουρισμού μειώθηκε κατά 63,6%. Τα σχετικά στοιχεία για τον εγχώριο τουρισμό επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ από την «Έρευνα Διακοπών» της ΕΛΣΤΑΤ για το 2020.

Ειδικότερα, για τα τα ταξίδια με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση την περίοδο 2019-2020, προκύπτει ότι:

-ο αριθμός των ταξιδιών μειώθηκε κατά 12,3% (από 4,9 εκατ. ταξίδια το 2019 σε 4,3 εκατ. ταξίδια το 2020),

-Οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 1,7% (από 53,7 εκατ. το 2019 σε 52,7 εκατ. το 2020),

– παρά την μείωση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση κατά -10,3% (από 30  ευρώ το 2019 σε 27 ευρώ το 2020), η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη αυξήθηκε οριακά κατά 0,5% (από 324 ευρώ το 2019 σε 325 ευρώ το 2020), λόγω της αύξησης της Μέσης Διάρκειας Παραμονής κατά 12,1% (από 10,9 διανυκτερεύσεις το 2019 σε 12,2 διανυκτερεύσεις το 2020).

Τα έμμεσα οφέλη του τουρισμού

Επίσης, η μελέτη επικαλείται στοιχεία του ΙΟΒΕ βάσει της οποίας κάθε 1 ευρώ που δημιουργεί η τουριστική δραστηριότητα, δημιουργεί έμμεση και προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα 1,2 ευρώ και άρα, συνολικά, δημιουργεί 2,2 ευρώ ΑΕΠ. Δηλαδή, ο πολλαπλασιαστής της τουριστικής δραστηριότητας ανέρχεται σε 2,2.

Από την πλευρά του το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι ο προκύπτων πολλαπλασιαστής του τουρισμού για την ελληνική τουριστική οικονομία ανέρχεται σε 2,65 που σημαίνει πως για κάθε 1 ευρώ από την τουριστική δραστηριότητα, δημιουργείται έμμεση και προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα 1,65 ευρώ και άρα, συνολικά, το ΑΕΠ αυξάνει κατά 2,65 ευρώ. Συνεπώς, βάσει των δύο επιστημονικών φορέων ο πολλαπλασιαστής της τουριστικής δραστηριότητας κυμαίνεται μεταξύ 2,2 και 2,65.

Ο τουρισμός παρέμεινε και το 2020 μια κατ’ εξοχήν εξαγωγική δραστηριότητα

Εξάλλου, στη μελέτη τονίζεται ότι βάσει της 2ης εκτίμησης της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ της χώρας, σε τρέχουσες τιμές, το 2020 διαμορφώθηκε στα 165.326 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 9,8% σε σύγκριση με το 2019 (183.250 εκατ. ευρώ).

Συνοψίζοντας τα στοιχεία για τον τουρισμό και συγκρίνοντάς τα και με το ΑΕΠ της χώρας προκύπτει η ακόλουθη εικόνα:

-η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας το 2020 εκτιμάται σε 6,1 δισ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί με το 3,7% του ΑΕΠ.

-συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας το 2020 εκτιμάται μεταξύ 13,4 και  16,1 δισ. ευρώ, μεγέθη που αντιστοιχούν μεταξύ 8,1% έως 9,7% του ΑΕΠ.

-το ΑΕΠ παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 9,8% ή κατά 17.924 εκατ. ευρώ, ενώ η δραστηριότητα του τουρισμού μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 72,3% ή κατά 15.851 εκατ. ευρώ άμεσα ή κατά 34.872 / 42.005 εκατ. ευρώ έμμεσα και άμεσα. Η μείωση της τουριστικής δραστηριότητας οφείλεται στην πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισής της και προήλθε κατά 77% από τον εισερχόμενο τουρισμό έναντι -11,9% από τον εγχώριο τουρισμό.

-Παρ’ όλ’ αυτά, το ποσοστό του εισοδήματος της τουριστικής δραστηριότητας που προήλθε από το εξωτερικό ανήλθε σε 77% (έναντι περισσότερο από 90% τις προηγούμενες χρονιές). Δηλαδή ο τουρισμός παρέμεινε και το 2020 μια κατ’ εξοχήν εξαγωγική δραστηριότητα.