Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσιοποίησε τη χαρτογράφηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης για τον Ιούλιο.

11

Όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία, η αύξηση της τουριστικής κίνησης και των ταξιδιωτικών εισπράξεων για τη χώρα αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, που πήραν οικονομική ανάσα στην αιχμή της περιόδου έπειτα από 2 δύσκολες χρονιές λόγω της πανδημίας. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους είχαν να αντιμετωπίσουν το υψηλό λειτουργικό κόστος λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των πρόσθετων επιβαρύνσεων, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς προορισμούς μετακυλήθηκε στους πελάτες αυξάνοντας το κόστος του συνολικού πακέτου των διακοπών. Αν και οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά, ο ελληνικός τουρισμός παρέμεινε ανταγωνιστικός σε σχέση με τους κύριους προορισμούς της Ευρώπης που αντλούν επισκέπτες από τις ίδιες «δεξαμενές» χωρών καθώς και σε αυτούς καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις.  

Σε σχέση με τα αποτελέσματα όπως τα δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον περασμένο Ιούλιο ανήλθε σε 1.515.892.133 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 59,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021, όπου είχε ανέλθει σε 949.372.488 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο  ανήλθε σε 266.398.024 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021, όπου είχε ανέλθει σε 199.754.443 ευρώ.

Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον περασμένο Ιούλιο ανήλθε σε 1.782.290.157 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 55,1% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021, όπου είχε ανέλθει σε 1.149.126.931 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο  σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (91,1%) και η μικρότερη αύξηση (14,9%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. 

Διαβάστε ακόμα:

Πώς θα είναι το ξενοδοχείο του μέλλοντος

7 ξενώνες και ξενοδοχεία στην Ελλάδα, σε ιστορικά κτίρια

Λευκάδα: 10 ξενοδοχεία-ησυχαστήρια στο νησί των ποιητών