Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του διατηρητέου ακινήτου του, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Κατακουζηνού 3.

10

Το ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 246 τ.μ, αποτελούμενο από υπόγειο, επιφάνειας 50 τ.μ., ισόγειο, επιφάνειας 94 τ.μ. και 1ο όροφο, επιφάνειας 102 τ.μ. Ο διαγωνισμός θα είναι πλειοδοτικός με κλειστές προσφορές. Το ακίνητο θα εκμισθωθεί ως ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 30 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 10 έτη. Το ετήσιο μίσθωμα έναρξης του διαγωνισμού έχει οριστεί στα 10.000 ευρώ. Ως ελάχιστο ποσό επένδυσης έχει οριστεί το ποσό των 470.000 ευρώ προ Φ.Π.Α. Για την υλοποίηση των εργασιών αναβάθμισης έχει υπολογιστεί χρονικό διάστημα 2 ετών ενώ προβλέπεται περιθώριο 10 έτη μη καταβολής μισθώματος από την έναρξη της μίσθωσης Εάν το επενδυτικό είναι λιγότερο από το ελάχιστο ποσό επένδυσης, η διαφορά θα δοθεί σε επιπλέον μίσθωμα σε 12 δόσεις. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής έχει οριστεί στα 2.000 ευρώ, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης εκμίσθωσης σε 2 ετήσια μισθώματα και η εγγυητική επιστολή υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος σε 30.000 ευρώ. Η αναγκαία χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψήφιου επενδυτή έχει υπολογιστεί σε 582.800 ευρώ.

Προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός για ακίνητο στην Πανεπιστημίου που θα λειτουργήσει πολυτελές ξενοδοχείο

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ προκήρυξε τον πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης του διατηρητέου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, επί της γωνίας των οδών Πανεπιστημίου 46 και Χαρ. Τρικούπη 1, για το οποίο είχε κάνει εκτενές ρεπορτάζ το Travel.gr.

Το κτίριο οικοδομήθηκε την δεκαετία 1880-1890 και ανήκει στο σύμπλεγμα των τεσσάρων κατοικιών που ανήγειρε ο Ερρίκος Σλήμαν στην οδό Πανεπιστημίου. Πιθανολογείται ότι σχεδιάστηκε από τον Έρνστ Τσίλλερ και περιλαμβάνει ισόγειο, ημιώροφο και 4 ορόφους συνολικής επιφάνειας 7.115,62 τ.μ. και τον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ στην αυλή του κτιρίου επιφάνειας 829.50 τ.μ.

Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης προσδιορίστηκε στα 15,2 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ (κόστος ανακατασκευής 14,3 εκατ. ευρώ και κόστος μελετών, αδειών και επιβλέψεων 900.000 ευρώ) για εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης του ακινήτου με σκοπό τη λειτουργία του ως ξενοδοχείο με προδιαγραφές τουλάχιστον 4 αστέρων. Ως διάρκεια μίσθωσης έχουν ορισθεί τα 35 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 ετών. Ως μηνιαίο μίσθωμα έναρξης του διαγωνισμού ορίσθηκαν οι 60.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν αίτηση και φάκελο δεσμευτικής προσφοράς μέχρι την Τετάρτη 9 Ιουνίου έως την 10:00 π.μ. στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ακαδημίας 22.

Διαβάστε ακόμα:

Μετατροπή κτηρίου επί της Πατησίων σε ξενοδοχείο

Ανοίγει ο δρόμος για την μετατροπή κτηρίου στη Ρηγίλλης σε μπουτίκ ξενοδοχείο 5 αστέρων