Η ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού, μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, αποτυπώνεται στα αναλυτικά στοιχεία της εισερχόμενης ταξιδιωτικής και των ταξιδιωτικών εισπράξεων, που δημοσιοποίησε σήμερα, η Τράπεζα της Ελλάδας για το διάστημα Ιανουαρίου -Οκτωβρίου.

22

Αναλυτικά, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στο δεκάμηνο αυξήθηκε κατά 92,1% και διαμορφώθηκε σε 26,4 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 13,76 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 84,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 135,8%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 16,34 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 68,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 147% και διαμορφώθηκε σε 10,1 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ σημείωσε άνοδο κατά 59,3% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 94,2%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 47,1% και διαμορφώθηκε σε 4,24 εκατ. ταξιδιώτες, καθώς και από τη Γαλλία κατά 49,9% και διαμορφώθηκε σε 1,71 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 194,4% και διαμορφώθηκε σε 4,37 εκατ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 167,5% σε 975,7 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 63,3% και διαμορφώθηκε σε 34,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε σε 2,76 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 28,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 20% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 139,4%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 (κατά 11%) όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 (κατά 64,3%). Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1,25 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 2,5%. Άνοδο κατά 60,2% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 340,7 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 7,2% και διαμορφώθηκε σε 621,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 22,4% σε 165,4 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 67,4% και διαμορφώθηκε σε 518,3 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 102,6% σε 139,8 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε μείωση κατά 87,9% και διαμορφώθηκε σε 3,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Σε ότι αφορά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου εμφάνισαν αύξηση κατά 70,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκαν στα 17,1 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 49%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,83 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 110,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.93 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7,83 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 46%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ άγγιξαν τα 2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61,9%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 37,9% και διαμορφώθηκαν στα 3,1 δισ. ευρώ, καθώς και αυτές από τη Γαλλία κατά 29,1% και διαμορφώθηκαν στα 1,26 δισ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 122,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,13 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ επίσης αυξήθηκαν κατά 86,4%, και διαμορφώθηκαν στα 1,06 δισ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 65% και διαμορφώθηκαν στα 34,5 εκατ. ευρώ.

Τον Οκτώβριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 6,6% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 827,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 31,1%. Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 5,9%, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 12,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 90,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 7,9% και διαμορφώθηκαν στα 369,8 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 6,8% και διαμορφώθηκαν στα 84,7 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 31,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 256,7 εκατ. ευρώ, καθώς και από τις ΗΠΑ κατά 44,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 133,7 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν πτώση κατά 89,0% και διαμορφώθηκαν στα 3,3 εκατ. ευρώ.

Σύγκριση με το 2019, το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία

Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, την αντίστοιχη περίοδο του 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 2,6%, καθώς και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 11%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 10,1%.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019, τον Οκτώβριο του 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 3,3%, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 5,9%, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 0,6%.

Εντυπωσιακή η ανάκαμψη και στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια

Εξάλλου, εντυπωσιακή είναι η ανάκαμψη κατά τη φετινή περίοδο και στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας Κίνησης Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ και της έρευνας κίνησης Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, στο σύνολο των καταλυμάτων αυτών παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις κατά 87% και στις διανυκτερεύσεις κατά 89,1%, σε σχέση με τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021.

Ειδικότερα, οι αφίξεις έφθασαν σε 27,7 εκατ. στο εννεάμηνο φέτος από 14,8 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2021 και οι διανυκτερεύσεις έφθασαν σε 119,28 εκατ. από 63,07 εκατ.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, οι αφίξεις των αλλοδαπών παρουσιάζουν αύξηση κατά 102% και των ημεδαπών κατά 51%, ενώ οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών παρουσιάζουν αύξηση κατά 100,8% και των ημεδαπών κατά 40,8%, σε σχέση με τα στοιχεία της ίδιας περιόδου του έτους 2021.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε όλα τα είδη καταλυμάτων, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, αναλογεί σε αλλοδαπούς, δηλαδή 76,3% του συνόλου των αφίξεων και 85,6% του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

Για την ίδια χρονική περίοδο, η μέση διαμονή ανά άτομο στο σύνολο των καταλυμάτων, ανήλθε σε 4,3 διανυκτερεύσεις. Συγκεκριμένα, η μέση διαμονή των αλλοδαπών ήταν 4,8 διανυκτερεύσεις, ενώ των ημεδαπών 2,6 διανυκτερεύσεις.

Η πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής), η οποία υπολογίζεται από το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε σχέση με τις κλίνες που λειτούργησαν, ανήλθε σε 58%, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, έναντι 45,7% του αντίστοιχου διαστήματος του 2021.

Διαβάστε ακόμα:

Πρώτη στις προτιμήσεις των Πολωνών για διακοπές η Ελλάδα

3 δημοφιλείς τάσεις για τα αεροπορικά ταξίδια το 2023

Το Stay in Athens αναδεικνύει την Αθήνα ως city-break προορισμό