Την προκήρυξη της διενέργειας νέου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr , για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Παλαιοκαστρίτσας, στην Κέρκυρα ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.

9

Πρόκειται για τριώροφο κτίσμα συνολικού εμβαδού 498,23 τ.μ. το οποίο βρίσκεται σε παραθαλάσσιο οικόπεδο συνολικής έκτασης 1.530,49 τ.μ. στην παραλία της Παλαιοκαστρίτσας και προσφέρεται για τουριστική χρήση (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος). H διάρκεια της μίσθωσης είναι 15 έτη με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 15 ετών. Ως τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίστηκε το ποσό των 75.000 ευρώ ανά έτος.

Σε περίπτωση που από την υφιστάμενη νομοθεσία επιτραπεί η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων είτε στην σημερινή έκταση του ακινήτου, είτε στην έκταση που ενδεχομένως προκύψει από τον επανακαθορισμό της ζώνης αιγιαλού και παραλίας για την προβλεπομένη στον διαγωνισμό χρήση, ο Μισθωτής θα δύναται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος και υπό την αίρεση της έγκρισης αυτού από την ΕΤΑΔ, με δαπάνες του, να επεκτείνει αυτές κατόπιν υπολογισμού επιπλέον μισθώματος. Το επιπλέον μίσθωμα θα αφορά αποκλειστικά την επέκταση των εγκαταστάσεων και θα υπολογισθεί από την ΕΤΑΔ κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό κατόπιν της προσκόμισης από το Μισθωτή των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν από την ΕΤΑΔ (τεχνική έκθεση κ.α.).

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίστηκε, με διάρκεια 90 ημερών το ποσό των 20.000 ευρώ. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται με 4 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Επίσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με ελάχιστο το 2%. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης θα είναι ίση με το ποσό που θα αντιστοιχεί σε ένα Ετήσιο Μίσθωμα, όπως αυτό θα διαμορφωθεί από τη διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr και να εγγραφούν, ώστε να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού. Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 και ώρα Ελλάδος 14.00, στα γραφεία της ΕΤΑΔ. Η ημερομηνία υποβολής της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμα:

Β. Κικίλιας: Νέο πλαίσιο για την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Η Αττική είναι ένας «must» προορισμός με σημαντική δυναμική

Στην 3η θέση ο τομέας δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με τις περισσότερες πτωχεύσεις για το 2021