Οριστικοποιήθηκε το Σχέδιο προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισμού για τη διετία 2023-2024, από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

60

Στο Σχέδιο, τα βασικά σημεία του οποίου παρουσιάζει το Travel.gr, καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις και η επικοινωνιακή στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό, το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ 2023-2024 του Υπουργείου Τουρισμού, οι τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς, οι τρέχουσες συνθήκες της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και οι προβλέψεις και δεδομένα για το πως έχει πλέον διαμορφωθεί η ταξιδιωτική συμπεριφορά στη μετά την πανδημία εποχή.

Να σημειωθεί ότι το 2022, η διαφημιστική δαπάνη του ΕΟΤ επενδύθηκε κατά 72,5% σε digital και κατά 27,5% σε offline ενέργειες, ενώ παράλληλα για την προβολή των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού επενδύθηκε άνω του 50% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης.

Αναλυτικά, το βασικό πλαίσιο προβολής και προώθησης της διετίας 2023-2024 θα κινηθεί στους παρακάτω άξονες:

-Προώθηση της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με ενέργειες διαφήμισης και δημοσιότητας

-Προώθηση λιγότερο γνωστών προορισμών, θεματικών προϊόντων και εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

-Έμφαση στην παραγωγή περιεχομένου για το visitgreece, αλλά και παραγωγή αρθρογραφίας που εξυπηρετεί τους ανωτέρω στόχους.

– Έμφαση στις ψηφιακές πλατφόρμες και στην περαιτέρω ανάπτυξη των digital assets του Οργανισμού ως οχημάτων επικοινωνίας μηνυμάτων και περιεχομένου για την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες 9 ενέργειες μάρκετινγκ και τακτικές επικοινωνίας:

1. Συνδιαφήμιση: Συνεργασίες με Τour Operators, αεροπορικές εταιρείες και τρίτους που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό

Ο ΕΟΤ διαμορφώνει το ετήσιο πρόγραμμα συνδιαφήμισης με εξειδικευμένους Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς (Tour Operators, ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες) και άλλες εταιρίες, το οποίο υλοποιείται στις αγορές-στόχους, όπου δραστηριοποιούνται τα Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού, καθώς και απευθείας από την Κεντρική Υπηρεσία σε αγορές-στόχους που δεν υπάρχουν Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού.

Τα προγράμματα συνδιαφήμισης περιλαμβάνουν online και offline ενέργειες μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, οι οποίες υλοποιούνται από κοινού με τους αντισυμβαλλόμενους ταξιδιωτικούς οργανισμούς και τις αεροπορικές εταιρείες.

Ειδικότερα για τα έτη 2023 -2024 το πρόγραμμα συνδιαφήμισης περιλαμβάνει:

-Συνδιαφήμιση με αεροπορικές εταιρείες που διαθέτουν αξιόλογο πτητικό έργο προς αστικούς ή περιφερειακούς προορισμούς της χώρας κατά τη χρονική περίοδο των χειμερινών ή πρώτων ανοιξιάτικων μηνών (Νοέμβριος – Μάρτιος).

-Συνδιαφήμιση με στρατηγικής σημασίας tour operators στις αγορές-στόχους που επηρεάζουν σημαντικά τη ζήτηση για την Ελλάδα με σκοπό να προωθηθούν από κοινού τα προϊόντα τους στην Ελλάδα.

-Συνδιαφήμιση με tour operators στις αγορές – στόχους, οι οποίοι έχουν ήδη εντάξει ή προτίθενται να εντάξουν την Ελλάδα ως προορισμό το 2022, με τη διαφημιστική επένδυση του ΕΟΤ να αφορά κατά προτεραιότητα πακέτα ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

-Συνδιαφήμιση με tour operators που προτείνουν συνδυαστικά πακέτα προορισμών της χώρας μας με άλλες χώρες σε τρίτες αγορές βάσει Μνημονίων Συνεργασίας ή Σχεδίων Δράσης που έχουν συναφθεί από το Υπουργείο Τουρισμού με τις εν λόγω χώρες στο πλαίσιο της προώθησης Διμερούς Συνεργασίας.

-Συνδιαφήμιση με αεροπορικές εταιρείες από αναδυόμενες για την Ελλάδα αγορές, που προτίθενται να δρομολογήσουν νέες συνδέσεις προς αστικούς ή περιφερειακούς προορισμούς της χώρας.

-Συνδιαφήμιση με τρίτους φορείς που η δραστηριότητά τους συνδέεται με τον τουρισμό, παρέχοντας τουριστικά προϊόντα ή υπηρεσίες στην Ελλάδα, ή εν γένει υπηρεσίες προβολής της χώρας ως τουριστικού προορισμού.

-Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που υποδεικνύεται από τις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ β΄ βαθμού) για ad hoc στόχευση αγορών και συμβολή στη διαφήμιση νέων πτήσεων ή specialized προγραμμάτων από tour operators ή travel agents.

2. Διαφήμιση

Τα διαφημιστικά προγράμματα που σχεδιάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ και τις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού περιλαμβάνουν εμπλουτισμένα πλάνα προβολής από μέσα επικοινωνίας που έχουν επιλεγεί με βάση τη δυνατότητά τους να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τα μηνύματα της εκάστοτε καμπάνιας στις αγορές – στόχους.

Για τα έτη 2023 -2024 η διαφημιστική προβολή της χώρας υλοποιείται ως εξής:

-Διεθνής Διαφημιστική Καμπάνια. Η κυρίως καμπάνια για την προώθηση του brand Ελλάδα διεθνώς, με εστίαση στην πολυθεματική εμπειρία και τις ειδικές μορφές τουρισμού. Η καμπάνια υλοποιείται με κεντρικό μήνυμα και δημιουργικό αλλά και ειδικά δημιουργικά για την προβολή επιλεγμένων θεματικών εμπειριών που προσφέρει η χώρα.

-Tactical καμπάνιες για την προβολή ειδικών μορφών τουρισμού. Περαιτέρω αξιοποίηση της ειδικής επικοινωνίας για τους City Break προορισμούς Αθήνα και Θεσσαλονίκη με εμπλουτισμό δημιουργικών για τους προορισμούς Πάτρα και Ηράκλειο καθώς και ενδεχόμενους νέους.

-Ειδικά επικοινωνιακά μηνύματα διατήρησης της προβολής της χώρας σε ευαίσθητες περιόδους. Οι πρόσφατες εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο καταδεικνύουν την ανάγκη να προετοιμασθεί κατάλληλο επικοινωνιακό low key μήνυμα, συμπληρωματικό της κεντρικής καμπάνιας, με στόχο να διατηρεί διακριτικά την προβολή της χώρας σε ευαίσθητες περιόδους στο πλαίσιο ενός πλάνου διαχείρισης κρίσης.

-Καμπάνια εσωτερικού τουρισμού. Διαφημιστική καμπάνια, όταν απαιτείται, με στόχευση την ενεργοποίηση της εσωτερικής αγοράς και ενίσχυση της ζήτησης κατά τους πλάγιους μήνες και τον χειμώνα. Η καμπάνια μπορεί να αφορά και την ενίσχυση της ζήτησης σε περιοχές εντός της χώρας που χρειάζονται στήριξη.

-Ειδικές καμπάνιες για επιμέρους κοινά-στόχους, όπως η ομογένεια, η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, οι digital nomads και τα ΑΜΕΑ. Ειδικότερα οι δράσεις προβολής που απευθύνονται στην ομογένεια πρέπει να περιλαμβάνουν την ενίσχυση του συναισθηματικού δεσμού, καθώς επίσης και την επαφή με τις ρίζες και την αίσθηση ασφάλειας και να προβάλλονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς και μέσα υψηλής τηλεθέασης, ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας. Όσον αφορά τους ψηφιακούς νομάδες, η προβολή θα εστιάσει κατά προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ για η προβολή της χώρας στα κοινά – στόχους ΛΟΑΤΚΙ+ και ΑΜΕΑ θα ακολουθήσει τις κατευθύνσεις που θα δοθούν από τη στρατηγική προσέγγισης του Υπουργείου Τουρισμού.

-Καμπάνια για την προβολή 5 Δήμων νησιών της χώρας των οποίων η εικόνα πλήττεται από τις μεταναστευτικές ροές. Η ειδική καμπάνια πρόκειται να υλοποιηθεί από τον ΕΟΤ μέσω Προγραμματικών Συμφωνιών που θα συνάψει με τους Δήμους Χίου, Κω, Μυτιλήνης, Ανατ. Σάμου και Λέρου.

Υπενθυμίζεται, ότι για τα έτη 2023- 2024 σύμφωνα με το γενικό στόχο μάρκετινγκ του Στρατηγικού Σχεδίου, τα διαφημιστικά προγράμματα εξασφαλίζουν την ισόρροπη γεωγραφικά προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με ζητούμενο τη γεωγραφική διασπορά των επισκεπτών ενώ παράλληλα και σύμφωνα με τον αντίστοιχο ειδικό στόχο μάρκετινγκ, η προβολή των ειδικών μορφών τουρισμού σε επιθυμητό ποσοστό 60% της αναλογίας της διαφημιστικής δαπάνης, με προτεραιότητα την προβολή του πολιτιστικού τουρισμού, του τουρισμού υπαίθρου, αναψυχής και πολυτέλειας αλλά και συμπληρωματικών εμπειριών όπως η γαστρονομία και η ευεξία.

2. α) Διαφήμιση Online

Η online διαφημιστική προβολή πραγματοποιείται κυρίως σε στοχευμένες και συγκεκριμένες περιόδους του έτους, που αποτελούν τις συνήθεις περιόδους αναζήτησης πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων διακοπών για κάθε αγορά στόχο, αλλά και όποτε είναι απαραίτητο να επικοινωνηθούν μηνύματα που προβάλουν το διαφοροποιημένο προϊόν της χώρας και εξυπηρετούν ειδικούς επικοινωνιακούς στόχους.

Για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου σχεδιάζεται μεταξύ άλλων η προβολή στην ιστοσελίδα www.visitgreece.gr με εμπλουτισμένο περιεχόμενο για τα θεματικά προϊόντα της χώρας, τους λιγότερο γνωστούς προορισμούς και τις εμπειρίες καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επίσης, για το 2023 ο ΕΟΤ σχεδιάζει να δημιουργήσει ειδικό ψηφιακό εργαλείο για την προβολή του φαινομένου της ανθοφορίας των δένδρων στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσει τη δημιουργία ενός νέου τουριστικού προϊόντος που μπορεί να φέρει τουριστικές ροές σε προορισμούς χαμηλής ζήτησης της χώρας. Προτεραιότητα αποτελεί και η δημιουργία ενός ψηφιακού τουριστικού χάρτη, ενός ψηφιακού αποθετηρίου για τους πολιτιστικούς πόρους της χώρας και ενός καινοτόμου συστήματος με τη χρήση τεχνολογίας 2ης γενιάς  το οποίο θα παρέχει αυτοματοποιημένες τουριστικές πληροφορίες για εισιτήρια, διαδρομές, πρόσβαση σε θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους, εμπειρίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε μέρος κλπ.

2. β) Διαφήμιση offline

Αξιολογώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αγορών-στόχων, η προβολή του ελληνικού τουρισμού, πραγματοποιείται και με διαφημιστικές καταχωρήσεις και παραγωγή αρθρογραφίας με υλικό που παρέχει ο ΕΟΤ σε διεθνή έντυπα μέσα, ποικίλης ύλης ή ειδικών ενδιαφερόντων, με OutOfHome διαφήμιση αλλά και μέσω τηλεοπτικών σποτ σε επιλεγμένα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα και ραδιοφωνικά σποτ σε μεγάλης εμβέλειας ραδιοφωνικούς σταθμούς. Στο offline πρόγραμμα του Οργανισμού περιλαμβάνονται και δίγλωσσα ή ξενόγλωσσα ελληνικά έντυπα ειδικών ενδιαφερόντων, που διανέμονται στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα και απευθύνονται στους αλλοδαπούς επισκέπτες της χώρας.

2. γ) Διαφήμιση στο εσωτερικό της χώρας

Ο ΕΟΤ πραγματοποιεί στο εσωτερικό της χώρας στοχευμένη επικοινωνία μέσω ελληνικών ιστοσελίδων, ραδιοτηλεοπτικών μέσων, εξωτερικής διαφήμισης αλλά και εντύπων με τουριστικό περιεχόμενο, ή περιεχόμενο που απευθύνεται σε ειδικότερα τμήματα της αγοράς που εμπίπτουν στη στρατηγική στόχευση. Η επικοινωνία στο εσωτερικό της χώρας έχει στόχο την ενίσχυση της ζήτησης για εσωτερικό τουρισμό σε περιόδους χαμηλότερης ζήτησης ή πραγματοποιείται για περιοχές της χώρας για τις οποίες υπάρχει ανάγκη ειδικού επικοινωνιακού πλάνου προβολής για λόγους που σχετίζονται με τις ειδικές οικονομικοκοινωνικές τους συνθήκες ή την ιδιαιτερότητα των προϊόντων τους.

Στρατηγική και concept νέας καμπάνιας Visit Greece

Η στρατηγική της νέας καμπάνιας του ΕΟΤ δομείται γύρω από την τάση του meaningful travel, ενώ το βασικό μήνυμα ALL YOU WANT IS GREECE διατηρείται και εμπλουτίζεται.  Την ώρα που οι καλοκαιρινές διακοπές είναι ταυτισμένες με την ξεκούραση και την απόδραση από την καθημερινότητα, οι άνθρωποι φαίνεται να είναι τώρα πιο πρόθυμοι από ποτέ να κάνουν περισσότερα ταξίδια με σημασία, ώστε να γνωρίσουν τον κόσμο μέσα από meaningful προορισμούς που θα τους αναζωογονήσουν, θα τους εμπνεύσουν και θα τους προσφέρουν εμπειρίες με νόημα.

H Ελλάδα προβάλλεται ως ένας προορισμός με νόημα και μια χώρα αυθεντική και ανεπιτήδευτη από κάθε άποψη. ΄Ενας τόπος που σε απελευθερώνει και σου επιτρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό σου μέσα από αυθεντικές εμπειρίες που μόνο εσύ μπορείς να ζήσεις. Στην Ελλάδα μπορείς να γνωρίσεις νέους ανθρώπους-νέα μέρη-μια άλλη κουλτούρα-καινούργιες γεύσεις-και να νοιώσεις αυθεντικά συναισθήματα.

Το βασικό sea and sun προϊόν θα προβληθεί σε εφαρμογή του ανωτέρω concept με μια βασική ταινία για την οποία έχουν εξασφαλισθεί ελεύθερα δικαιώματα προβολής για όλους τους φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, ώστε να μπορούν να προβάλουν το προϊόν τους υπό την ομπρέλα της κεντρικής καμπάνιας.

Παράλληλα, τα επιμέρους προϊόντα και οι εμπειρίες προβάλλονται μέσω πέντε εξειδικευμένων σύντομων βίντεο στους παρακάτω θεματικούς άξονες: Autumn – winter activities, Summer activities, «Green» experiences, Modern/ancient culture, Modern lifestyle.

Η πλούσια γαστρονομία της χώρας ως συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν διατρέχει όλες τις θεματικές ενώ οι μορφές ήπιου τουρισμού προβάλλονται σε ειδικό βίντεο, σε μια προσπάθεια να τοποθετηθεί η χώρα στη συνείδηση των δυνητικών τουριστών – καταναλωτών, ως προορισμός που σέβεται τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αξιοποιεί την τοπική κουλτούρα και τις τοπικές παραδόσεις ως βασικό μέρος της συνολικής τουριστικής εμπειρίας.

Όσον αφορά την παραγωγή περιεχομένου κειμένου και αρθρογραφίας, βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία ειδικού περιεχομένου για μια σειρά προϊόντων, εμπειριών και ενδιαφερόντων που εντάσσονται στη στόχευση του στρατηγικού σχεδίου όπως ενδεικτικά:

-η ελληνική γαστρονομία, τόσο ως fine dining (οδηγός Michelin για την Αθήνα) αλλά και ως τοπική γαστρονομική παράδοση (Θεσσαλονίκη, μέλος του Creative Cities Network του UNWTO),

-το inclusive travel με έμφαση στον προσβάσιμο τουρισμό για ΑΜΕΑ και στον τουρισμό για άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας,

-οι μικροί και λιγότερο γνωστοί νησιωτικοί προορισμοί της χώρας, ως hidden gems του δημοφιλούς προορισμού «Ελλάδα»,

-οι ηπειρωτικοί προορισμοί της Ελλάδας,

-τα αστικά κέντρα ως αυτόνομοι city break προορισμοί,

-οι εμπειρίες και τα τουριστικά προϊόντα της χώρας κατά τη διάρκειας της χειμερινής και της ανοιξιάτικης περιόδου, τόσο στην ενδοχώρα, όσο και σε μεγάλους νησιωτικούς προορισμούς με ήπιο κλίμα και καλές καιρικές συνθήκες,

-οι εμπειρίες για οικογενειακές διακοπές αλλά και για νέους (GenZ κοινό) που επιλέγουν τον προορισμό που γνωρίζουν από τους γονείς τους,

-οι επιλογές για τουρισμό ευεξίας και υγείας.

3. Digital assets EOT

Η διαδικτυακή πύλη visitgreece.gr, αποτελεί το βασικότερο ψηφιακό μέσο του Ελληνικού Τουρισμού αλλά και ευρύτερα της προβολής της Ελλάδας στη διεθνή κοινότητα. Με στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας της Ελλάδας, ο προσανατολισμός του περιεχομένου επικεντρώνεται στην προβολή της χώρας, με ελκυστικό τρόπο, όχι μόνο ως «γεωγραφικός» προορισμός, αλλά κυρίως ως μια συνολική εμπειρία. Ο ελληνικός τρόπος ζωής, η αυθεντική φιλοξενία, η γαστρονομία, οι συνήθειες, τα ήθη και έθιμα, οι αξίες, το ελληνικό φως, τα χρώματα και τα αρώματα είναι τα αυθεντικά ελληνικά στοιχεία που μας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό και διαμορφώνουν την τελική εικόνα του επισκέπτη.

Το κλασικό τρίπτυχο: ήλιος – θάλασσα – αρχαιότητες (core product) παρουσιάζεται μέσα από τα διαφορετικά θεματικά προϊόντα, αποκτά προστιθέμενη αξία, δημιουργώντας έτσι το τελικό τουριστικό προϊόν: Ελλάδα, ένας προορισμός με απεριόριστες δυνατότητες και ανεξερεύνητες αντιθέσεις που προσφέρει μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία, κάθε εποχή του χρόνου. Στόχο για το 2023 αποτελεί ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας με περιεχόμενο για ειδικά κοινά – στόχους της στρατηγικής επικοινωνίας με έμφαση στην τάση του inclusive travel (ΑΜΕΑ, ΛΟΑΤΚΙ+), ειδικές θεματικές και προϊόντα, αλλά και προτάσεις για ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για εμπειρίες στη φύση και προορισμούς που σέβονται τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Eπίσης, στο Σχέδιο γίνεται αναφορά σε ενέργειες που αφορούν το Blog, σε εργαλεία μεγιστοποίησης προβολής της ιστοσελίδας visitgreece.gr, στα Κοινωνικά Δίκτυα, Κοινότητα στο Viber, στο LinkedIn, στο οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό.

4. Συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις

Ο ΕΟΤ στο πλαίσιο της αποστολής του σχεδιάζει και καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα συμμετοχής στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για τη διαμόρφωση του οποίου λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες με κυριότερους την επικοινωνιακή στρατηγική, που αναπτύσσει ο Οργανισμός για κάθε αγορά – στόχο, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στο οποίο εντάσσεται και η συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού κ.α.  

5. Ταξίδια εξοικείωσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους (fam trips/press trips)

Για το 2023 και με βάση τον Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για το 2023-2024 για τον ελληνικό τουρισμό, έμφαση δίδεται στην εξερεύνηση λιγότερο γνωστών προορισμών, στην προώθηση των city breaks τους πλάγιους μήνες, στην προβολή των θεματικών μορφών τουρισμού (όπως π.χ. τουρισμό υπαίθρου, γαστρονομικό τουρισμό, τουρισμό πολυτελείας, γαμήλιο τουρισμό κλπ.), αλλά και στον συνδυασμό αυτών, προκειμένου να εμπλουτιστεί η προσφορά «δυναμικών πακέτων», ήτοι ελκυστικών προορισμών και εμπειριών. Στόχο αποτελεί επίσης η ανάδειξη και η προβολή της πολυποίκιλης ενδοχώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τόσο στις κοντινές, όσο και στις πιο μακρινές αγορές (long and short haul). Ταξίδια εξοικείωσης υλοποιούνται και για τη στήριξη του παραδοσιακού μοντέλου διακοπών ήλιος-θάλασσα, ενώ κατά περίπτωση, δύνανται να πραγματοποιούνται ταξίδια εξοικείωσης και σε μήνες τουριστικής αιχμής. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος επίσης, έμφαση δίδεται στη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος και στο αίσθημα της υγειονομικής ασφάλειας.

6. Δημόσιες σχέσεις και ενέργειες δημοσιότητας

Η «εικόνα» της Ελλάδας, ως ελκυστικού και ασφαλή τουριστικού προορισμού και η ανάδειξη της ποικιλομορφίας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος υποστηρίζονται με ενέργειες και δράσεις που ενισχύουν τον δωδεκάμηνο τουρισμό, με έμφαση στον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων όπως: πολιτιστικός, γαστρονομικός και οινοτουρισμό, ως οριζόντιες θεματικές, υπαίθρου και δραστηριοτήτων, αθλητικός, γαμήλιος, χειμερινός/ορεινός τουρισμό, τουρισμός πόλεων (city break),πολυτελείας, ΛΟΑΤΚΙ καθώς και λοιπές μορφές, λαμβάνοντας υπόψη τον διεθνή ανταγωνισμό και τις σύγχρονες τουριστικές τάσεις.

7. Έντυπο υλικό

Το υλικό συμβάλλει στην ενίσχυση της τοποθέτησης της Ελλάδας (positioning: Ελλάδα και ανάδειξη αυθεντικών εμπειριών θεματικού τουρισμού), των θεματικών προϊόντων και ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των ταξιδιωτών για τον προορισμό.

Τα θεματικά φυλλάδια και οι χάρτες είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να παρέχουν ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με τους τουριστικούς πόλους έλξης βάσει των ειδικών θεματικών μορφών και επικεντρώνουν στην προσπάθεια προβολής της χώρας όχι μόνο ως γεωγραφικού προορισμού αλλά ως μιας συνολικής εμπειρίας. Για το 2023 προγραμματίζεται ο επανασχεδιασμός θεματικών εντύπων του Οργανισμού τόσο αισθητικά όσο και από πλευράς περιεχομένου, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση για giveaways σε γεγονότα δημοσίων σχέσεων, αλλά και αιτήματα τρίτων για τη διάθεση έντυπου υλικού του ΕΟΤ.

8. Διαφημιστικά δώρα με την εταιρική ταυτότητα του ΕΟΤ

Ο ΕΟΤ μεριμνά για την προμήθεια χρηστικών ή και διακοσμητικών αντικειμένων με την εταιρική του ταυτότητα προκειμένου να διατεθούν, ως φιλοφρονητικά δώρα. Επίσης, μεριμνά για το σχεδιασμό και την παραγωγή καλαίσθητων και οικολογικών διαφημιστικών-προωθητικών δώρων, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιλεγμένα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της βιωσιμότητας και αειφόρου ανάπτυξης.

9. Στατιστικά στοιχεία-Μελέτες-Έρευνες αγοράς

Ο ΕΟΤ σχεδιάζει τις δράσεις του κατόπιν απολογισμού και αξιολόγησης των προγραμμάτων του λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εισερχόμενης και εγχώριας τουριστικής κίνησης, τις διεθνείς τάσεις στον τουρισμό, το προφίλ των αγορών-στόχων, τις εξελίξεις στο εγχώριο και διεθνές πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η συλλογή των στοιχείων και η διενέργεια ερευνών μπορεί να πραγματοποιείται είτε με ίδια μέσα (μέσω του δικτύου των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού και με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο), όσο και μέσω ανάθεσης σε εξειδικευμένες εταιρείες ερευνών, καθώς και μέσω συνδρομής σε διεθνείς οργανισμούς αλλά και εταιρείες παροχής τουριστικών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.

Διαβάστε ακόμα:

Αρχαιολογικός τουρισμός κοντά στην Αθήνα -Μαντεία, ναοί, ισχυρές πόλεις-κράτη και μυθικοί ήρωες

Έρευνα: Πώς ο αγροτουρισμός συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη της χώρας

Βιώσιμος τουρισμός: 7 ξενοδοχεία που πρωτοστατούν στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος